AMMG

За AMMG

Компанията „АММГ” ЕООД е създадена през 2007 година от бизнесмени със сериозен опит в областта на търговията с оръжия и боеприпаси. За сравнително краткия период на присъствие на пазара дружеството успя да се наложи като един от водещите търговци в областта. „АММГ” ЕООД притежава пълен лиценз за извършване на внос, износ и трансфер на оръжия, определени в Списъка на оръжията, издаден от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет.
... Прочетете повече

Социална отговорност

В нашата работа ние се докосваме до бизнеси, индустрии, общества и хора по цял свят. Затова наш основен принцип на работа е отговорността. Основната ни цел е стремежът да се грижим за мирното развитие и прогреса на всички тези етноси, общности и общества. Непрестанно преразглеждаме и подобряваме нашите усилия за минимализиране на влиянието от  дейността ни върху околната среда, въвеждаме нови бизнес практики, поддържаме високи етически стандарти във всичко, което правим. Върху това е изградена основата на философията на Корпоративната социална отговорност на AMMG.

Събития